Välkommen till vår hemsida! Vi har en välsorterad blogg med många matnyttiga artiklar som beskriver dans ur olika perspektiv.

Historia

Vi beskriver olika typer av dansers ursprung och när på ett ungefär de tillkom. Vi listar också olika kända kompositörer som gjort dansen till ett folknöje. Vi beskriver dansbanornas tillkomst i Sverige och vad folk i gemen tyckte om dans. Med historian klar för sig kan man lättare förstå samtida dans och allt som rör dans. Det kan till och med bli lättare att ha insikt i framtiden för dans, hur den kommer se ut, vilka som kommer att utöva dans och så vidare. Historia sitter aldrig i vägen för annat vetande!

Nutid

Vi beskriver olika typer av nutida danser som är populära, och hur de presenteras i populärkulturen – filmer, böcker, teater, konserter och lite annat smått och gott. Avsikten är att du ska känna igen dig i vad som skrivs oavsett vilket kön eller vilken ålderskategori du tillhör. Kanske hittar du till och med någon ny dans som du inte kände till sedan tidigare? Vi vill helt enkelt vara aktuella med våra artiklar och presentera sådant som vi tror kan intressera dig. Vi beskriver också aktuella lagar för dans, vad man får och inte får göra.

Framtiden

För att framtida generationer ska dansa så finns dansskolor över hela Sverige. Vi har dock valt att presentera storstädernas skolor eftersom flest människor bor där. Dansen kan dock vara lika aktuell för landsbygden, många bygdegårdar och andra samlingslokaler finansieras av uthyrningar till danssugna människor. Många förknippar dans med festande och vi förklarar vad det är som gör att dansen är så central i sociala sammanhang. Vi beskriver också vad vården gör inom dansens värld för att göra patienter friskare. Det är således ett framtidsperspektiv som angår oss alla.

Återigen, välkommen till vår hemsida och dansa på!