Den här artikeln kommer att förklara dansens positiva effekter för hälsan och själen.

Musik och dans som terapi

Det finns vetenskapliga belägg för att dans kan lindra många sjukdomstillstånd som demens, Parkinsons och schizofreni. De två första tillstånden är oftast åldersrelaterade medan schizofreni kan också uppstå när man är ung. Dansterapi går till så att läkaren tillsammans med fysioterapeuter tar fram ett dansprogram efter individens behov och förmågor. Man kan träna dans individuellt eller tillsammans med andra patienter.

Att dansa är att röra på sig

All rörelse räknas, såväl lugn vals som vilt rejvande. Huvudsaken är att man rör på sig och därför om man inte gillar att dansa kan man prova andra saker. Styrketräning, kondition, skidåkning, tennis, bowling med mera. Psykiatern Anders Hansen är forskare på Karolinska Institutet och har släppt boken “Hjärnstark” som på ett populärvetenskapligt sätt förklarar varför rörelse är så viktig med hjälp av hundratals forskarrapporter och bevis. När man rör på sig mår både hjärnan och kroppen bra, vår kropp är trots allt dimensionerad för rörelse och inte stillasittande framför datorskärmen eller bakom skrivbordet i timtals. Minnet stärks och man håller sig mer stabil i sitt psyke. Även olika andra sjukdomar kan lindras med motion.

Social input

När man dansar träffar man samtidigt folk. Ungdomsfester brukar innehålla spontan dans medan mer uppstyrda tillställningar som baler och bröllop planerar när dans ska ske. Många har träffat sin partner på fester och haft roligt tillsammans med hjälp av dans. Förr i tiden bjöd mannen upp kvinnan, men numera är det lika accepterat att kvinnan bjuder upp mannen. Traditionen och normen menar dock att det är opassande att dansa på begravningar.

Det fina med dans är att det passar till nästan alla tillfällen, om än så bara för ögonblicket. Man kanske är lycklig över något och sträcker upp armarna i en “Yes!”-rörelse.